Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πρότυπα Γυμνάσια–Ευαγγελική Σχολή Ν.Σμύρνης

Ημερομηνια: 07-07-2019

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στη βαθμολόγηση των υποψηφίων για το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο. Στο άρθρο το οποίο σήμερα αναρτούμε στην www.teacherland.gr θα στρέψουμε την προσοχή μας στα αποτελέσματα της Ευαγγελικής Σχολής της Νέας Σμύρνης.

        Θα πρέπει, αρχικά, να επισημάνουμε ότι και τα δύο αυτά Πρότυπα Γυμνάσια διακρίνονται για τις υψηλές βαθμολογίες οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου ένας/μία  υποψήφιος/-α να δει το όνομά του/της στους επιτυχόντες και στις επιτυχούσες.

        Από την ανάλυση των βαθμολογιών, λοιπόν, οι οποίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο χωρίς, όμως, τα ονόματα των μαθητών/-τριών διαπιστώνονται το εξής: αρχικά, και στην Ευαγγελική σχολή απαιτήθηκε ελάχιστος βαθμός 7,8 στη δεκάβαθμη κλίμακα (94 βάσει του βαθμολογικού συστήματος των εξετάσεων για τα Πρότυπα, όπου το άριστα ορίζεται στις 120 μονάδες). Ο δε ανώτερος βαθμός που δόθηκε ανήλθε στις 9,5 μονάδες στη δεκάβαθμη κλίμακα. Όσοι μαθητές κινήθηκαν σε αυτό το εύρος, δηλαδή από 7,8 έως και 9,5 (ποσοστό 11,9%) εισήχθησαν άμεσα στο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής.

        Από την άλλη, 9 μαθητές (ποσοστό 1,4%) σημείωσαν επίδοση 7,79 στη δεκάβαθμη κλίμακα (93,5 στην κλίμακα βαθμολόγησης των εξετάσεων) και συμπεριελήφθησαν στην κλήρωση των ισοβαθμησάντων. Από την κλήρωση αυτή αναδείχτηκαν 5 μαθητές οι οποίες/-ες θα φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο. Ας σημειωθεί δε πως όσοι μαθητές δεν κληρώθηκαν μαζί με όσους μαθητές σημείωσαν επίδοση 7,75 συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο των επιλαχόντων μαθητών/-τριών∙ σε περίπτωση δε κατά την οποία ορισμένοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν για να εγγραφούν στην Ευαγγελική θα καταλάβουν τη θέση τους.

        Σε ό,τι αφορά πάλι στους μαθητές που δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν μια θέση σε αυτό το Πρότυπο Γυμνάσιο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 156 εξ αυτών σημείωσαν επίδοση από 6,9 έως και 6.

Επίσης, 118 μαθητές βαθμολογήθηκαν από 5,9 έως και 5 και 104 μαθητές είδαν τη βαθμολογία τους να κυμαίνεται μεταξύ 4,9 και 4 με άριστα το 10. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι μεσαίες επιδόσεις (από 5,9 έως και 4) σημείωσε ένα ποσοστό της τάξης του 36,2%. Κρίνουμε ότι τα αίτια για τα οποία ένα σημαντικό ποσοστό κινείται σε μεσαία επίπεδα θα πρέπει να αναζητηθούν και να αντιμετωπιστούν.

        Τέλος, πολύ χαμηλές βαθμολογίες συγκέντρωσαν 55 μαθητές (ποσοστό 8,9% επί του συνόλου των εξετασθέντων). Ειδικότερα, όσοι βαθμολογήθηκαν από 3,9 έως και 3 ανήλθαν σε 49 άτομα, ενώ 6 μαθητές έλαβαν βαθμό μικρότερο του 2,9 στη δεκάβαθμη κλίμακα.

        Αυτή είναι η διακύμανση της βαθμολογίας στην Ευαγγελική σχολή της Νέας Σμύρνης. Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να αξιοποιηθούν, προκειμένου να εξαχθούν ευρύτερα συμπεράσματα για τον βαθμό εκπλήρωσης των διδακτικών στόχων, τις γνώσεις τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκομίζουν από τη φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την αντιμετώπιση των όποιων κενών αυτοί και αυτές έχουν.

Για λόγους εποπτείας παρέχουμε το ακόλουθο ραβδοδιάγραμμα με τις επιδόσεις των μαθητών στην Ευαγγελική σχολή. Όπως γίνεται αντιληπτό, η διακύμανση της βαθμολογίας σχηματίζει μια κανονική κατανομή.

Πάνω στις ράβδους έχει αναγραφεί ο αριθμός των μαθητών/-τριών

που κινήθηκαν στο κάθε εύρος βαθμολογίας.

Όσοι/Όσες έλαβαν βαθμολογία από 9,5 έως και 7,8 (78 μαθητές και μαθήτριες,

ποσοστό 11,9 % του συνόλου) εισήχθησαν άμεσα στη Ευαγγελική,

ενώ για τους/τις 9 μαθητές / μαθήτριες που έλαβαν βαθμολογία 7,79 (ποσοστό 1,4%

του συνόλου) διεξήχθη κλήρωση από την οποία αναδείχτηκαν 5 μαθητές / μαθήτριες.

)