Η αλληλεπίδραση με μαγνήτες μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική αλλά και εκπαιδευτική. Εδώ βλέπουμε τα βαγόνια από ένα τρενάκι, τα οποία διαθέτουν μαγνήτες στα άκρα τους. Ανάλογα με ποια άκρα πλησιάζουμε, μπορούμε να τραβήξουμε ή να σπρώξουμε ένα βαγόνι!

Στην αρχή η ατμομηχανή "τραβάει" το βαγόνι και το σέρνει σε όλη την ανηφόρα. Κατόπιν, μόλις γυρίσουμε το βαγόνι και πλησιάσουμε τη μηχανή στο άλλο άκρο του, σπρώχνεται μακριά.

Ένα πολύ απλό πείραμα με καθημερινά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για έναυσμα ενδιαφέροντος όσο και ως εφαρμογή για τους μαγνητικούς πόλους στην αντίστοιχη ενότητα των Φυσικών της Στ΄ τάξης.