Οι μαγνήτες ως παιχνίδια αλλά και ως διδακτικό εργαλείο. Οι μαθητές στο δημοτικό και πιο συγκεκριμένα στην Στ΄ τάξη μελετούν τον μαγνητισμό και πειραματίζονται. Ένα εναλλακτικό έναυσμα για την προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους, μπορεί να γίνει και με αυτό το παιχνίδι.

Στις πλευρές των τετραγώνων έχουν τοποθετηθεί αρκετά ισχυροί μαγνήτες, με αποτέλεσμα να αλληλεπιδρούν έντονα με τα υπόλοιπα τετράγωνα. Λέμε επί τούτου αλληλεπιδρούν, διότι δεν έλκονται μόνο αλλά και απωθούνται, ανάλογα με τον προσανατολισμό των μαγνητικών πόλων. Εάν παρατηρήσετε προσεκτικά το βίντεο, θα δείτε να υπάρχουν χρονικές στιγμές που το ένα τετράγωνο έλκει έντονα το άλλο αλλά και χρονικές στιγμές που το ένα τετράγωνο "κλοτσά" το άλλο. Στην πρώτη περίπτωση οι πόλοι των μαγνητών είναι προσανατολισμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται κοντά πόλοι διαφορετικού είδους. Στη δεύτερη περίπτωση ο προσανατολισμός είναι τέτοιος ώστε να βρίσκονται κοντά πόλοι ίδιου είδους.

Εάν επιμείνουμε παρόλη την άπωση, θα περιστραφούν οι μαγνήτες προκειμένου να αλλάξει ο προσανατολισμός τους. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι δύο πόλοι δεν είναι στα άκρα, όπως συνήθως περιμένουμε, αλλά περιμετρικά, σαν μισοφέγγαρο (σαν να έχουμε κόψει ένα αγγούρι κατά μήκος).