Οι μαγνητικές ιδιότητες ενός μαγνήτη δεν έχουν σταθερή ένταση, είναι πιο έντονες στα άκρα του, τα οποία ονομάζουμε και πόλους. Έλα απλό πείραμα που μπορούμε να κάνουμε για να αναδείξουμε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι να χρησιμοποιήσουμε ρινίσματα σιδήρου και να πλησιάσουμε σε αυτά έναν μαγνήτη. Η λέξη ρινίσματα θα δυσκολέψει τους μικρούς μαθητές του δημοτικού, οπότε κάλλιστα μπορούμε να τα παρομοιάσουμε με ψίχουλα από σίδηρο.

Με το πείραμα θα διαπιστώσουν ότι πολύ περισσότερα ρινίσματα μαζεύονται στα άκρα του (δηλαδή στους πόλους) σε σχέση με το μέσο του.

Αντί για ρινίσματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδετήρες.