Μία μαγνητική βελόνα, μία πυξίδα και ένας αιωρούμενος μαγνήτης προσανατολίζονται! Όλοι στην ίδια κατεύθυνση.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αναδείξουμε ως κοινή αιτία το μαγνητικό πεδίο της Γης. Και οι τρεις μαγνήτες βρίσκονται μέσα σε αυτό, άρα αλληλεπιδρούν μαζί του και τελικά προσανατολίζονται κατά την κατεύθυνση "Βορράς-Νότος".