Ένα βίντεο με τη μηχανή Wimshurst που παρουσιάζει τη φόρτιση σωμάτων. Είναι τραβηγμένο με 240 καρέ το δευτερόλεπτο ώστε να έχει μεγάλη ευκρίνεια.

Η αρχή λειτουργίας της μηχανής Wimshurst στηρίζεται στην εμφάνιση φορτίων μέσω της τριβής μεταλλικών βουρτσών με τα μεταλλικά ελάσματα των περιστρεφόμενων δίσκων. Τα φορτία αυτά μεταφέρονται στις δύο μεταλλικές σφαίρες. Το σημαντικό είναι ότι το φορτίο είναι διαφορετικού είδους στις δύο σφαίρες.

Εάν συνδέσουμε με ένα καλώδιο τη μία σφαίρα με το θύσανο (δηλαδή τη συσκευή με τις κόκκινες μεταλλικές τρίχες) θα δούμε τις τρίχες να ανεβαίνουν και να σχηματίζουν ένα σχήμα που μοιάζει με σκατζόχοιρο!

Η ερμηνεία είναι ότι το φορτίο μεταφέρεται από τη σφαίρα στις τρίχες του θυσάνου. Οι τρίχες αποκτούν όμοιο φορτίο με αποτέλεσμα να απομακρύνονται μεταξύ τους.

Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν συμβαίνει αποφόρτιση ανάμεσα στις σφαίρες, με τη μορφή σπινθήρα, τότε και οι τρίχες του θυσάνου πέφτουν! Αυτό είναι αναμενόμενο αφού κατά την αποφόρτιση, δεν υπάρχουν πλέον φορτία για να μεταφερθούν στις τρίχες του θυσάνου, οπότε και αυτές δεν απομακρύνονται.

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε δύο θυσάνους. Αρχικά συνδέουμε τον καθένα σε διαφορετική σφαίρα και παρατηρούμε τις τρίχες να πλησιάζουν μεταξύ τους.

Η ερμηνεία είναι ότι οι δύο σφαίρες έχουν διαφορετικό φορτίο, άρα και οι τρίχες των δύο θυσάνων αποκτούν διαφορετικό φορτίο. Έτσι έλκονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να πλησιάζουν.

Κατόπιν συνδέουμε και τους δύο θυσάνους στην ίδια σφαίρα. Εδώ θα βλέπουμε τις τρίχες να απομακρύνονται μεταξύ τους.

Η ερμηνεία είναι ότι το φορτίο από την ίδια σφαίρα μεταφέρεται στις τρίχες και των δύο θυσάνων, οπότε αφού είναι ίδιου είδους, απωθούνται.