ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Γενικά

H www.teacherland.gr προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες δεν απαιτούν την εγγραφή του επισκέπτη των ιστοσελίδων του με λογαριασμό ή την καταχώρηση προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών του η teacherland.gr συλλέγει τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), συνθηματικό χρήστη, και ονοματεπώνυμο. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η www.teacherland.gr στους χρήστες της, την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτει η teacherland.gr, καθώς και για την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της www.teacherland.gr.

Αποκάλυψη πληροφοριών προς τρίτους

H www.teacherland.gr δεν γνωστοποιεί, δεν πουλάει και δεν εκμισθώνει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών / επισκεπτών του σε τρίτους. Ωστόσο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών του.

• Εφόσον επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

• Για τον εντοπισμό, την αποτροπή ή άλλως την αντιμετώπιση απάτης, για θέματα ασφαλείας, για την προστασία από επαπειλούμενη παραβίαση δικαιωμάτων, ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία ή για την παραβίαση ασφάλειας της www.teacherland.gr, των χρηστών του ή του δημοσίου, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

• Για την εκπλήρωση και συμόρφωση προς νομικές/οικονομικές/φορολογικές υπχρεώσεις της www.teacherland.gr έναντι τους κράτους (όπως ενδεικτικά η παροχή των νόμιμων φορολογικών παραστατικών).

Σύνδεσμοι προς τρίτους

H www.teacherland.grπεριλαμβάνει συνδέσμους (links) προς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται H www.teacherland.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Διαγραφή-διόρθωση προσωπικών δεδομένων

Οι χρήστες της www.teacherland.gr έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν ή να διαγράφουν τις προσωπικές τους πληροφορίες (κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία του προσωπικού τους «προφίλ μέλους»), που έχουν καταχωρήσει σε αυτήν. Εφόσον είναι επιθυμητή η ενημέρωση, η διόρθωση, η διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που εμπεριέχονται στο λογαριασμό ενός χρήστη, η ανάκληση συγκατάθεσης των δεδομένων του χρήστη, ή η εναντίωση σε μελλοντική επεξεργασία, χρειάζεται να υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τον ίδιο τον χρήστη προς τους διαχειριστές μέσω της φόρμας επικοινωνίας (ή εναλλατικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@teacherland.gr) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση της ηλεκτρονικής του ταυτότητας.