ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

«Με ποιο τρόπο είμαι έξυπνος/η;»
Ερωτηματολόγιο Πολλαπλής Νοημοσύνης για παιδιά

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν, οκτώ (8), τουλάχιστον, διαφορετικά είδη νοημοσύνης (ευφυΐας). Ο καθένας μας, λοιπόν, μαθαίνει, επικοινωνεί, αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα και, γενικά, μπορεί να είναι «έξυπνος» με οκτώ, τουλάχιστον, διαφορετικούς τρόπους. Ανάλογα, όμως, την ατομική πορεία ανάπτυξης, τις εγγενείς καταβολές, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ερεθισμάτων, το πολιτισμικό περιβάλλον ή το συνδυασμό άλλων παραγόντων, ορισμένοι άνθρωποι αναπτύσσουν κάποια είδη νοημοσύνης περισσότερο από άλλα.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σκοπεύει να σε βοηθήσει να χαρτογραφήσεις αφενός ποιες νοημοσύνες έχεις συνηθίσει περισσότερο να χρησιμοποιείς (δυνατά σημεία) και αφετέρου τις περιοχές της «αναπτυσσόμενης» νοημοσύνης σου (αδύνατα σημεία), ώστε να ενεργοποιήσεις εγκαίρως όλα τα είδη νοημοσύνης και να διαμορφώσεις έτσι σωστή αντίληψη για το δικό σου προφίλ νοημοσύνης.

Ερωτώμενοι μπορεί να είναι ο ίδιος ο μαθητής ή οι γονείς που θέλουν να ξέρουν τα κρυφά ταλέντα-κλίσεις των παιδιών τους ή ο δάσκαλος της τάξης που θέλει να γνωρίζει το είδος και το βαθμό δυνατοτήτων-δυσκολιών των μαθητών του, πριν προβεί σε μια διδακτική παρέμβαση.

Το ερωτηματολόγιο αυτό ΔΕΝ αποτελεί εξεταστική δοκιμασία ή σχολική εργασία. ΔΕΝ υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Όσο πιο ειλικρινείς και ακριβείς είναι, μάλιστα, οι απαντήσεις σου, τόσο πιο πραγματικό θα είναι το αποτέλεσμα.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ. Μιχαήλ Δ. Χρυσός
Copyright: Κε. Εκπ. Δεξ. Προχωρώ  και teacherland.gr